“Rolf Schudde heeft leiding gegeven aan de reorganisatie van de financiële administratie. Rolf heeft veel coördinerend werk verricht. Ook had hij veel overleg met adviseurs, waaronder de bank, inzake de herfinanciering van deze operatie.

Onder zijn leiding is veel baanbrekend werk verricht aan het opnieuw inrichten van de administratieve organisatie en business control. Dit heeft geleid tot een verbeterde managementrapportage.
Specifiek valt hier ook te noemen een betere beheersing en controle op het gebied van liquiditeitsbeheer/cashmanagement.

Rolf heeft zich in een relatief korte tijd de specifieke eigenschappen, procedures en systemen van een van oudsher traditionele uitgeverij eigen gemaakt.

De administratieve organisatie is nu beter in staat de transformatie naar een multimediale organisatie te begeleiden en te bewaken.”

Roelant Hazewinkel, Directeur/Eigenaar