"In de periode juli 2009 tot januari 2010 ben ik naast mijn rol als Group Controller op interim basis geweest. In die rol rapporteerde Rolf direct aan mij.

Ik heb Rolf, in zijn positie als Manager Accounting, leren kennen als een rustige, stabiele en degelijke manager die een grote workload aankan. De afdeling waar hij verantwoordelijk voor was, was niet alleen omvangrijk ( 40+ FTE), maar had ook sterkte behoefte aan verdere structurering, procesverbetering en aan een groter collectief zelfvertrouwen.

Rolf heeft deze taak goed uitgevoerd en substantieel bijgedragen aan het maken van voortgang op de relevante gebieden. Zijn ' vaderlijke' uitstraling en grote ervaring op administratief gebied zijn een goede basis gebleken voor het managen van zijn staff en het adresseren van de vele HR issues in de afdeling. Daarnaast heeft hij laten zien sturing te kunnen geven aan verbeteringsprojecten.

Rolf heeft zijn rol moeten uitvoeren met een relatief beperkte aansturing door mijzelf als gevolg van mijn 'dubbelrol' in de organisatie.

Indien ik meer tijd beschikbaar had gehad om Rolf te coachen en te ondersteunen had hij op een aantal punten effectiever kunnen zijn. Dit geldt met name ten aanzien van het vaststellen of medewerkers in voldoende mate (kunnen) voldoen aan te  stellen performance-criteria en het vaststellen van de beste wijze van aansturing van projecten (met name balans tussen overall monitoring van aanpak en voortgang en verdieping in detail materie).

Overall ben ik van mening dat Rolf een goede performance heeft laten zien in deze opdracht."

Rob Leicher, Group Controller