“Rolf heeft in een paar maanden een krachtige rol neergezet als financieel directeur. De samenstelling van de jaarstukken en het opstellen van de begroting voor 2008 waren belangrijke mijlpalen waar hij leiding aan gaf. Rolf deed dat op zijn karakteristieke rustige en doeltreffende wijze. Zijn terugkoppeling aan het Kader en de Algemeen Directeur waren altijd volledig en tijdig. Verder gaf Rolf ook leiding aan de Financiële en Onderhoudsadministratie. Hij kenmerkte zich ook in deze rol als een leidinggevende die rust en vertrouwen schonk aan zijn medewerkers. Domined bevond zich in een turbulent veranderingsproces waarbij ook nog op grond van ‘overgang van onderneming’ een groot aantal mensen en een verdubbeling van de omzet tijdens zijn bewind op Control moest worden gemanaged. Rolf bewaarde altijd zijn kenmerkende kalmte en doelgerichte wijze van opereren. De overdracht aan zijn opvolger is op een uitstekende wijze ingevuld.”

Martin van Berkel, Algemeen Directeur