"Rolf is bij onze regionaal opererende woningcorporatie met ca. 16.000 verhuureenheden en een fors nieuwbouwprogramma, in eerste instantie ingezet om de fors opgelopen huurachterstanden aan te pakken. Een kennisveld waar hij alles van weet en waarbij hij in den lande ook bewezen resultaten heeft geboekt. Op basis van een helder plan van aanpak wist Rolf, op de rustige wijze die ik van hem gewend ben, de directie te adviseren, te handelen en adequaat te rapporteren, met het gewenste resultaat. Kenmerkend voor zijn stijl van leidinggeven en optreden is dat hij streng, maar helder, rechtvaardig en resultaatgericht werkt met de beoogde resultaten. Rolf heeft in korte tijd niet allen de huurachterstanden in een dalende lijn gekregen maar ook t.s.m. de manager Financiën de opzet van de afdeling financiën en de integratie van de incassoafdeling vorm gegeven.

In juli is Rolf bij de uitdiensttreding van de manager Financiën, gezien zijn brede kennis van zaken op financieel terrein gevraagd deze taak waar te nemen totdat de indiensttreding van de nieuwe manager aan het einde van 2008 een feit zal zijn. Tot die tijd zal hij zich bezighouden met de herinrichting van de afdeling en de herijking van de administratieve processen die hierbij een rol spelen. Met zijn rust en humor kan hij lastige zaken tot een goed einde brengen en medewerkers duidelijk maken waar hun grenzen en kwaliteiten liggen. Als Managementteamlid levert Rolf, los van het aansturen van zijn afdeling, op professionele wijze zijn bijdrage in talrijke beleidszaken, de begroting, meerjarenbegroting, het sociaal statuut en de ICT-processen. Het is rustgevend voor een directie te weten dat de financiële materie op een deskundige en verantwoorde wijze wordt beheerd en verbeterd op de wijze zoals het de directie voor ogen staat. Rolf heeft door zijn kennis van zaken, zijn collegialiteit en als peoplemanager dit in de afgelopen tijd duidelijk bewezen en waargemaakt. Waarbij een plezierige samenwerking als extra zeker niet ongenoemd mag blijven."

Gerard Dubois, Interim-directeur/Bestuurder