“In de maanden dat ik met Rolf heb gewerkt, heeft hij zeer betrokken en kritisch reflectief naar zijn eigen handelen en het opereren van zijn afdeling gekeken. Zo is een verbeteringsproces op veel terreinen ingezet. Ik heb Rolf leren kennen als een doelgerichte professional met brede kennis, oog voor de menselijke factor en prettig om mee te werken.”

Corrie van Noort, Student, London Metropolitan University