“Rolf heeft vanaf zijn entree als interim Financieel directeur op een directe en positieve manier zijn samenwerking en deskundigheid aangeboden en daar heb ik dankbaar gebruik van mogen maken. Hij is in staat om in korte tijd een heldere analyse te maken van de belangrijkste knelpunten in financieel en organisatorisch opzicht. Vervolgens stelt hij hele duidelijke prioriteiten, die hij na goede afstemming met de directie als een terriër heeft aangepakt en niet meer heeft losgelaten totdat hij zijn doelen had bereikt. Hij heeft met zijn relativerende rust en bescheiden humor diverse lastige momenten tot een goed einde gebracht. Zijn lat ligt hoog, soms wel eens te hoog voor zijn eigen medewerkers, maar het frappante is dat ze niet afhaken, maar juist een stapje extra maken. Al met al heb ik zeer plezierig met deze deskundige professional samengewerkt en zullen we elkaar in de toekomst vast nog wel vaker tegenkomen.”

Annemarieke Nagel, Interim-Directeur Intake & Proces